Over ons

In de Huizen van de Buurt zijn diverse organisaties aangesloten waar u o.a. terecht kunt op het gebied van zorg & welzijn, wonen, financiën en (mee)doen.

Hieronder vindt u een overzicht van aangesloten organisaties in de Huizen van de Buurt in het Centrum van Amsterdam:

Werk en Inkomen Spreekuur Gemeente Amsterdam
Bent u op zoek naar werk? Heeft u onvoldoende geld om van rond te komen? Loop binnen bij het Werk en Inkomen spreekuur van de Gemeente Amsterdam.

Roads
Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of terugkeer naar werk of opleiding. Wil jij weer aan de slag? Onder de mensen zijn? Je kunt bij ons terecht voor activerende begeleiding, sociale activering en re-integratie. Wij begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen, justitiële of verslavingsachtergrond naar en tijdens dagbesteding, werk of opleiding.

Arkin
Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Dat doen we door het vakmanschap van onze medewerkers te verbinden met het perspectief van de cliënten die bij de verschillende onderdelen van Arkin behandeld worden. Ons doel is om de cliënten te helpen de regie op hun leven vorm te geven en waar nodig weer te herwinnen. Daarom proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun zorgvragen en mogelijkheden.

Team Ed
Hét sociale uitzendbureau van ervaringsdeskundigen in Amsterdam. De ervaringsdeskundigen van TEAM ED hebben uit eigen ervaring meegemaakt wat het is om uit het dal te klimmen van psychische, financiële, verslavings-, eenzaamheids- of huisvestingsproblemen of een combinatie hiervan. Onze ervaringsdeskundigen denken mee over de zorg, zetten zich in voor sociale projecten, bieden ondersteuning of een luisterend oor. Samen zorgen zij ervoor voor dat individuen of organisaties in Amsterdam er werkelijk iets béter van worden.

!Woon
!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. We zijn er voor huurders, kopers en woningzoekenden. We zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop. Veel van ons werk wordt betaald door de gemeente. Regelmatig worden we ook ingehuurd om bewoners bij te staan in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie opdrachtgever en betaalt de verhuurder de kosten.

CentraM
CentraM biedt hulp als het even niet meer gaat. Samen met u lossen we problemen op. Iedereen heeft wel eens te maken met problemen. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo’n geval is steun van een vertrouwd persoon prettig. Iemand die goed de weg kent in onze ingewikkelde samenleving. CentraM gaat uit van uw eigen kracht en zoekt samen met u naar oplossingen. CentraM biedt informatie & advies, ondersteuning en cursussen aan bewoners in Amsterdam Centrum. U kunt er zonder verwijzing terecht en is kosteloos. CentraM biedt ondersteuning bij: 

•Het omgaan met geld/schulden
•Het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
•Problemen in relaties & veiligheid thuis (huiselijk geweld)

MEE Amstel & Zaan
MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking worden belemmerd. We zijn er ook voor de mensen om hen heen. MEE Amstel en Zaan bestaat uit ervaren professionals. We vergroten de zelfredzaamheid van iedereen die minder vanzelfsprekend een plek in de samenleving vindt. MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.

DOCK
Mensen ondersteunen bij het verbeteren van hun eigen leven en het leven van anderen. Dat is de drive van DOCK. DOCK ondersteunt bij hulpvragen in wijken en legt de verbinding tussen zorg en welzijn en bewoners die extra hulp nodig hebben. In het Centrum van Amsterdam zijn wij actief in Amsterdam-West, Stadshart en Centrum-Oost.

De Regenboog Groep
De Regenboog Groep droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.

KOPPL
Stel, het lukt je niet meer om je bankzaken te regelen, of je wilt de deur wel uit, maar kan dat niet alleen. Of misschien wil je wel dolgraag iemand helpen met een klus, maar waar vind je iemand die hulp nodig heeft? Voor dit soort vragen is er nu eindelijk een praktische oplossing! En wel in de vorm van een soort digitale praatpaal. En die zuil heet KOPPL. Deze zuilen zijn te vinden in de Huizen van de Buurt.

Koentact
Koentact organizes Dutch group courses in Amsterdam on all proficiency levels. In addition there are specific conversation courses and private & corporate programs. All programs focus on interaction with the Dutch and the lovely city of Amsterdam. Also you will make lots of new friendships with your peer expats!

BuurtZorg – wijkverpleging
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Dynamo

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan.

Partou BSO
Wat is er fijner voor je kind dan na een drukke schooldag relaxen met leeftijdsgenoten? Dat is precies wat je kind kan doen bij onze bso. Lol maken en ontspannen staat voorop. Je kind mag zelf kiezen waar het zin in heeft. Buiten spelen, een spannend spel doen, een toffe workshop volgen of even rustig lezen.

Daklozenvakbond
De Daklozenvakbond is er voor en door Daklozen. Daarom weten wij vaak wat nodig is en waar u terecht kunt. Ondersteuning is vanzelfsprekend. Wij kunnen je ondersteunen bij je vragen en samen uitzoeken hoe we jouw leven kunnen verbeteren. Ook helpen we je om de juiste plek een briefadres te verkrijgen in Amsterdam.